bloed op het binnenhof

€ 10,35

bloed op het binnenhof

Auteur: martin koomen;


Premier Kerkwijn, de man van "normen en waarden, is de weg kwijt. In de samenleving borrelen en gisten de onlusten. De dierenbevrijders van actiegroep De Beestenbende krijgen gezelschap van het Bomenbevrijdingsfront, dat de steun geniet van een hoge beschermvrouwe. Nieuwe groeperingen als de Neopolitieke Partij en de Staatsliedenpartij zorgen eveneens voor politieke moeilijkheden. Geen wonder dat de premier de hulp inroept van zijn voorgangers en partijgenoten Dries en Ruud.